Vad är vi?

SNS-sektionen är en sektion under Luleå Studentkår som består av studenter som läser systemvetenskap eller politik och samhällsutvecklingLuleå Tekniska universitet.

Sektionen leds av en styrelse bestående av ungefär 6 glada studenter men i grund och botten är det sektionens medlemmar som bestämmer vad som ska göras.

Vad gör vi?

Vi gör allt för våra medlemmar men i huvudsak handlar det om tre områden: studiesocialt, arbetsliv och utbildning. Allt vi arrangerar hör till någon av dessa kategorier. Till vår hjälp har vi vårt sexmästeri, Essex.

Vi brukar anordna fester, föreläsningar eller andra aktiviteter som passar våra medlemmar. Vi tar alltid emot förslag på vad ni vill göra, det är bara att kontakta oss.

Medlem

Läser du systemvetenskap eller politik och samhällsutveckling och är medlem i Luleå Studentkår är du automatiskt medlem i SNS-sektionen.

Alla medlemmar är alltid välkomna på våra aktiviteter.

Kontakta oss!

Du kontaktar oss lättast via info@snssektionen.se.

Vill du snigelposta bor vår brevlåda här:

SNS-sektionen c/o Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
971 81 Luleå